Hợp chất X có công thức phân tử...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất X có công t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất X có công thức phân tử C4H8O3. Cho 10,4 gam X tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được 9,8 gam muối. Công thức cấu tạo đúng của X là A. HOCH2COOC2H5. B. CH3CH(OH)-COOCH3. C. CH3COOCH2CH2OH D. HCOOCH2CH2CHO

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
n muối = nX = 0,1 —> M muối = 98: HO-CH2-COONa Vậy X là HO-CH2-COO-C2H5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP