Cho 0 1 mol một este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,1 mol một este...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,1 mol một este đơn chức X tác dụng với KOH dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 11,2 gam KOH phản ứng và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 21,6 gam. Tên của X là A. phenyl axetat. B. phenyl fomat. C. etyl axetat. D. etyl fomat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = 0,1 và nKOH = 0,2 —> X là este của phenol —> nH2O = nX = 0,1 Bảo toàn khối lượng: mX = m sản phẩm hữu cơ + mH2O – mKOH = 12,2 —> MX = 122 X là HCOOC6H5 (phenyl fomat)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP