Hỗn hợp A gồm 2 chất kế tiếp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm 2 chất...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm 2 chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của axit fomic. Đốt cháy hết m gam hỗn hợp A rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì thu được 23 gam kết tủa. Còn nếu cho m gam hỗn hợp A tác dụng hết với NaHCO3 thì thu được 2,016 lít CO2 (đktc). Khối lượng mỗi chất trong A là A. 2,4 gam và 3,7 gam. B. 2,96 gam và 3 gam. C. 1,84 gam và 3 gam. D. 2,3 gam và 2,96 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt A —> nCO2 = nCaCO3 = 0,23 A + NaHCO3 —> nA = nCO2 = 0,09 Số C = nCO2/nA = 2,56 —> CH3COOH (u) và C2H5COOH (v) nA = u + v = 0,09 nC = 2u + 3v = 0,23 —> u = 0,04 và v = 0,05 —> mCH3COOH = 2,4 và mC2H5COOH = 3,7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP