Chia hỗn hợp X gồm: ancol etylic và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia hỗn hợp X gồm: ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia hỗn hợp X gồm: ancol etylic và axit axetic (số mol ancol nhiều hơn số mol axit) thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: cho tác dụng hết với Na dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Phần 2: đun nóng với H2SO4 đặc (Hiệu suất phản ứng este hóa là 50%), thu được 4,4 gam este. Số mol ancol và axit trong hỗn hợp X lần lượt là A. 0,4 và 0,1. B. 0,5 và 0,2. C. 0,5 và 0,1. D. 0,8 và 0,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong mỗi phần chứa: nCH3COOH = a và nC2H5OH = b với a < b. Phần 1: nH2 = a/2 + b/2 = 0,25 Phần 2: Do a < b nên hiệu suất tính theo axit nCH3COOC2H5 = 50%a = 0,05 —> a = 0,1 và b = 0,4 —> Ban đầu: nC2H5OH = 0,8 và nCH3COOH = 0,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP