Phân tử MX có tổng số hạt là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Phân tử MX có tổng s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Phân tử MX có tổng số hạt là 108, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Số khối của M lớn hơn của X là 8. Tổng số hạt trong ion M2+ nhiều hơn X2- là 8. Tìm M và X

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tổng hạt = 2ZM + NM + 2ZX + NX = 108 Hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 36: (2ZM + 2ZX) – (NM + NX) = 36 Số khối M – Số khối X = 8: (ZM + NM) – (ZX + NX) = 8 (2ZM + NM – 2) – (2ZX + NX + 2) = 8 Giải hệ trên: ZM = 20 (Ca) NM = 20 ZX = 16 (O) NX = 16 Hợp chất là CaO.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP