Hỗn hợp M gồm hai ancol no đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp M gồm hai an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp M gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở X, Y và một hiđrocacbon Z. Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng vừa đủ 0,07 mol O2, thu được 0,04 mol CO2. Công thức của Z là A. C3H6. B. CH4. C. C2H4. D. C2H6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO2 > 1,5nCO2 nên Z là ankan Ancol: CnH2n+2O (a) Ankan: CmH2m+2 (b) nCO2 = na + mb = 0,04 (1) nO2 = 1,5na + b(1,5m + 0,5) = 0,07 nO2 – 1,5nCO2 —> b = 0,02 (1) —> mb < 0,04 —> m < 2 —> m = 1 Ankan là CH4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP