Hỗn hợp X chứa 0 08 mol axetilen...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa 0,08 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa 0,08 mol axetilen; 0,06 mol anđehit axetic; 0,09 mol vinylaxetilen và 0,16 mol hidro. Nung X với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 là 21,13. Dẫn Y đi qua dung dịch AgNO3/NH3 dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m gam kết tủa Z gồm 4 chất có số mol bằng nhau, hỗn hợp khí T thoát ra sau phản ứng làm mất màu vừa hết 300ml dung dịch brom 0,1M. Gía trị của m gần nhất với giá trị nào A. 27 B. 26 C. 29 D. 25

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng: mX = mY = 9,72 —> nY = 0,23 —> nH2 phản ứng = nX – nY = 0,16 Kết tủa gồm: nC2Ag2 = nC4H3Ag = nC4H5Ag = nAg = a —> Y chứa C2H2 (a), C4H4 (a), C4H6 (a), CH3CHO (0,5a) và T. Bảo toàn liên kết pi: 0,08.2 + 0,06.1 + 0,09.3 = 2a + 3a + 2a + 0,5a + 0,16 —> a = 0,044 —> m↓ = 29,392

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP