Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X chứa đipeptit, tripeptit (chỉ được tạo bởi Gly, Ala, Val) và 0,02 mol metyl fomat cần vừa đủ 15,68 lít khí O2 ở đktc thu được 24,64 gam CO2. Mặt khác thủy phân hoàn toàn lượng X trên bằng dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 15,86 B. 18,56 C. 19,68 D. 18,96

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành C2H3ON (a), CH2 (b), H2O (c) và O2 (0,02) nO2 = 2,25a + 1,5b = 0,7 + 0,02 nCO2 = 2a + b = 0,56 —> a = 0,16 và b = 0,24 nNaOH phản ứng = a + 0,02 = 0,18 và nCH3OH = 0,02 —> m muối = 57a + 14b + 0,02.32 + 0,18.40 – 0,02.32 = 19,68

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP