X Y là 2 axit cacboxylic đều no...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là 2 axit cacbo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là 2 axit cacboxylic đều no và mạch hở, MX < MY. Đốt cháy a mol X hoặc Y đều thu được a mol H2O. Z và T là 2 este đều mạch hở. Đun hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 240 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp hai muối có khối lượng 16,14 gam và hỗn F gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy toàn bộ F thu được 5,824 lít CO2 (đktc) và 7,92 gam nước. Phần trăm khối lượng của Y trong E là: A. 12,7% B. 6,2% C. 8,3% D. 12,4%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số H = 2a/a = 2 —> X là HCOOH, Y là (COOH)2 Đốt F —> nCO2 = 0,26 và nH2O = 0,44 —> nF = nH2O – nCO2 = 0,18 Số C = nCO2/nF = 1,4 —> CH3OH (0,1) và C2H5OH (0,08) Muối gồm HCOONa (a) và (COONa)2 (b) nNaOH = a + 2b = 0,24 m muối = 68a + 134b = 16,14 —> a = 0,06 và b = 0,09 Kết hợp số mol hai ancol ta có: T là CH3-OOC-COO-C2H5 (0,08) Z là HCOOCH3 (0,02) Y là (COOH)2 (0,01) —> %Y = 6,2% X là HCOOH (0,04)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP