Cho m gam hỗn hợp X gồm axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và lysin tác dụng tối đa với a mol HCl, thu được dung dich Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với 56 gam KOH (dư), cô cạn dung dịch sau phản ửng thu được 93,7 gam rắn. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần vừa đủ 16,128 lít O2 (đktc). Giá trị của m là A. 29,3. B. 36,6. C. 43,9. D. 24,4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nGlu = u và nLys = v —> nHCl = u + 2v nH2O = 2u + v + u + 2v = 3u + 3v Bảo toàn khối lượng: 147u + 146v + 36,5(u + 2v) + 56 = 93,7 + 18(3u + 3v) Trong phản ứng đốt cháy: nO2 = 7,2nX —> 5,25u + 8,5v = 7,2(u + v) —> u = 0,1 và v = 0,15 —> m = 36,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP