Cho 2 phân tử alanin trùng ngưng với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 2 phân tử alanin...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 2 phân tử alanin trùng ngưng với 2 phân tử glyxin, sau phản ứng thu được số loại tetrapeptit là: A.6 B.7 C.3 D.4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Có 6 tetrapeptit có 2A và 2G A-A-G-G A-G-A-G A-G-G-A G-G-A-A G-A-G-A G-A-A-G

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP