Cho 7 84 lít khí NH3 đktc phản...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 7,84 lít khí NH3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 7,84 lít khí NH3 (đktc) phản ứng hết với dung dịch H3PO4 thu được dung dịch X. X phản ứng được với tối đa 420 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là A. 19,67. B. 14,90. C. 20,02. D. 14,70.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi dùng lượng tối đa NaOH thì muối thu được là Na3PO4. nNaOH = 0,42 —> nNa3PO4 = 0,14 nNH4+ = nNH3 = 0,35 Dễ thấy 2 < nNH4+/nPO43- < 3 —> Muối là (NH4)3PO4 (0,07) và (NH4)2HPO4 (0,07) (Bấm hệ nNH4+ và nPO43- để tính số mol) —> m muối = 19,67

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP