Phát biểu nào sau đây là sai? A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Phát biểu nào sau đâ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Phát biểu nào sau đây là sai? A. Andehit vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa. B. Andehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni nung nóng thu được ancol bậc I. C. Andehit tác dụng Cu(OH)2, nung nóng thì được kết tủa đỏ gạch. D. Andehit đơn chức tác dụng với AgNO3/NH3 theo tỉ lệ 1 : 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
D sai, ví dụ như HCHO (1 : 4), CH≡C-CHO (1 : 3)…

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP