Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ đơn chức X thu được sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2O với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 44:27. Công thức phân tử của X là: A. C2H6 B. C2H6O C. C2H6O2 D. C2H4O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mCO2 : mH2O = 44 : 27 —> 44nCO2 : 18nH2O = 44 : 27 —> nCO2 : nH2O = 2 : 3 —> C : H = 1 : 3 X đơn chức —> X là C2H6O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP