Cho các so sánh sau: a Liên kết...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các so sánh sau:...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các so sánh sau: a) Liên kết hidro giữa các phân tử axit cacboxylic bền hơn so với ancol. b) NaOH có tính bazo mạnh hơn amoniac. c) HCOOH có tính axit mạnh hơn CH3COOH. d) Nước cất có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic. e) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol. Số so sánh đúng là ? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng, axit có H linh động hơn ancol nên có liên kết H bền hơn. (b) Đúng (c) Đúng, gốc CH3 đẩy electron làm giảm tính axit. (d) Đúng, H2O có H linh động hơn nên có liên kết H bền hơn —> Sôi cao hơn. (e) Đúng, C6H5 hút electron làm tăng tính axit.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP