Hỗn hợp X chứa CH3OH C3H5COOH CnH2nOx HCOOCH=CH2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa CH3OH...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa CH3OH, C3H5COOH, CnH2nOx, HCOOCH=CH2, C2H3COOC4H6OOCC4H7 (Trong đó số mol CH3OH gấp đôi số mol C2H3COO-C4H6-OOCC4H7). Cho m gam X vào KOH dư đun nóng thấy có 0,23 mol KOH tham gia phản ứng. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 1,18 mol O2 thu được CO2 và 14,76 gam H2O. Biết CnH2nOx không tác dụng với KOH. Giá trị của m là A. 20,8. B. 26,2. C. 23,2. D. 24,8.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hỗn hợp X gồm CH4O, C4H6O2, CnH2nOx, C3H4O2, C12H16O4. Theo đề: nCH4O : nC12H16O4 = 2 : 1 —> nCH4O : nC6H8O2 = 1 : 1 —> Gộp lại thành C7H12O3 C4H6O2 = 3CH2 + CO2 CnH2nOx = nCH2 + xO C3H4O2 = 2CH2 + CO2 C7H12O3 = 6CH2 + CO2 + O —> Quy đổi X thành CH2 (a), CO2 (b) và O (c) nCH2 = a = nH2O = 0,82 nCO2 = b = nKOH = 0,23 Bảo toàn electron: 6a = 2c + 1,18.4 —> c = 0,1 —> m = 23,2

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP