Điện phân với điện cực trơ dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân với điện c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,1 mol Cu(NO3)2, cường độ dòng điện 2,68A, trong thời gian t (giờ), thu được dung dịch X. Cho 10 gam Fe vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 7,8 gam hỗn hợp kim loại. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn và hiệu suất điện phân là 100%. Giá trị của t là: A. 0,60. B. 1,00. C. 0,25. D. 1,20.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCu(NO3)2 bị điện phân = x —> nHNO3 = 2x —> nNO = nH+/4 = 0,5x nCu2+ dư = 0,1 – x Bảo toàn electron: 2nFe phản ứng = 3nNO + 2nCu2+ dư —> nFe phản ứng = 0,1 – 0,25x —> 10 – 56(0,1 – 0,25x) + 64(0,1 – x) = 7,8 —> x = 0,06 ne = 2x = It/F —> t = 4320 giây = 1,2h

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP