Nung nóng hỗn hợp chất rắn A gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng hỗn hợp ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng hỗn hợp chất rắn A gồm a mol Mg và 0,25 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được chất rắn X và 0,45 mol hỗn hợp khí NO2 và O2. X tan hoàn toàn trong dung dịch chứa vừa đủ 1,3 mol HCl, thu được dung dịch Y chứa m gam hỗn hợp muối clorua, và thoát ra 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 và H2, tỉ khối của Z so với H2 là 11,4. Giá trị m gần nhất là A. 82. B. 74. C. 72. D. 80.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
// Trong Z tính được nN2 = 0,04 và nH2 = 0,01. (Sản phẩm khử có H2 nên NO3- hết) Bảo toàn O được: nO(X) = 0,25.6 – 0,45.2 = 0,6 —> nH2O = 0,6 Bảo toàn H được: nHCl = 4nNH4 + 2nH2 + 2nH2O —> nNH4+ = 0,02 Dung dịch thu được chứa NH4+ (0,02), Cu2+ (0,25), Cl- (1,3) và Mg2+ Bảo toàn điện tích —> nMg2+ = 0,39 —> m muối = 71,87 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP