Hợp chất có CTPT là CnH2n+4O3N2 có thể...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất có CTPT là ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất có CTPT là CnH2n+4O3N2 có thể thuộc những loại hợp chất nào sau đây? A. Aminoaxit B. Este của aminoaxit C. Cả A, B, D D. Muối amoni của axit nitric và amin no đơn chức

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nếu hợp chất này chỉ có liên kết cộng hóa trị thì độ không no k = 0, không phù hợp với A, B (k > 0) —> Chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP