Cho hỗn hợp E chứa các chất hữu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp E chứa c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp E chứa các chất hữu cơ mạch hở gồm este đơn chức X và peptit Y (tạo bới các amino axit có dạng H2N-CnH2n-COOH). Đốt cháy hết 22,24 gam E dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 173,36 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng 54,56 gam. Mặt khác, đun nóng 22,24 gam E bằng lượng vừa đủ 280 ml dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp muối Z và 5,52 gam một ancol. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn hơn trong Z là A. 35,57%. B. 33,50%. C. 36,67%. D. 34,50%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Ba(OH)2 dư —> nCO2 = nBaCO3 = 0,88 mCO2 + mH2O = 54,56 —> nH2O = 0,88 nCO2 = nH2O —> X no, đơn chức, mạch hở và Y là đipeptit. Quy đổi E thành C2H3ON (2a), CH2 (b), H2O (a) và O2 (c) mE = 57.2a + 14b + 18a + 32c = 22,24 nCO2 = 2.2a + b = 0,88 nNaOH = 2a + c = 0,28 —> a = 0,08; b = 0,56; c = 0,12 M ancol = 5,52/0,12 = 46: C2H5OH Đặt n, m là số C của peptit và este. —> nC = 0,08n + 0,12m = 0,88 —> 2n + 3m = 22 Do n ≥ 4 và m ≥ 3 —> n = 5 và m = 4 là nghiệm duy nhất. X là CH3COOC2H5 (0,12) Y là Gly-Ala (0,08) Z gồm CH3COONa (0,12), GlyNa (0,08) và AlaNa (0,08) —> %AlaNa = 33,53%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP