X Y là hai axit cacboxylic kế tiếp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai axit cac...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai axit cacboxylic kế tiếp đều đơn chức, không no chứa một liên kết C=C; Z là este hai chức tạo bởi X, Y ancol no T (X, Y, Z, T đều mạch hở). Hóa hơi 21,08 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T thì thể tích hơi bằng thể tích của 7,84 gam N2 (cùng điều kiện). Đốt cháy 21,08 gam E với O2 vừa đủ thu được 14,76 gam nước. Hiđro hóa hoàn toàn 0,28 mol E cần 0,14 mol H2 (Ni, t°) thu được hỗn hợp F. Đun F với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch thu được phần rắn chứa a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ a : b gần đúng là A. 2,18 B. 1,82 C. 2,71 D. 2,35

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nE = nN2 = 0,28 Quy đổi E thành E’ chứa: C2H3-COOH: 0,14 mol C2H4(OH)2: x mol H2O: y mol CH2: z mol nE = 0,14 + x + y = 0,28 mE = 72.0,14 + 62x + 18y + 14z = 21,08 nH2O = 0,14.2 + 3x + y + z = 0,82 —> x = 0,18; y = -0,04; z = 0,04 Do z < x nên ancol không còn thêm C nào khác. —> E’ chứa C2H3COOH (0,1) và C3H5COOH (0,04) —> F + NaOH —> C2H5COONa (0,1) và C3H7COONa (0,04) —> a : b = 2,18

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP