Hòa tan hoàn toàn 2 72 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 2,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 2,72 gam hỗn hợp X chứa Fe và Mg bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được dung dịch Y và 1,344 lít khí (đktc). Cho AgNO3 dư vào Y thí có m gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m là A. 17,22 B. 18,16 C. 19,38 D. 21,54

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm Fe (a) và Mg (b) mX = 56a + 24b = 2,72 nH2 = a + b = 0,06 —> a = 0,04 và b = 0,02 nAgCl = nCl- = 2nH2 = 0,12 nAg = nFe2+ = 0,04 —> m↓ = 21,54

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP