Cho hỗn hợp X chứa các chất hữu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X chứa c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X chứa các chất hữu cơ mạch hở gồm vinyl axetilen, valin và một axit cacboxylic hai chức, phân tử có 6 nguyên tử Cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, toàn bộ sản phẩm cháy dẫn qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc thì khối lượng bình tăng 11,925 gam và có 23,352 lít hỗn hợp khí thoát ra (đktc). Mặt khác, để hiđro hóa hoàn toàn 83,98 gam X cần 1,5 mol H2 (Ni, to). Phần trăm khối lượng của valin trong X gần nhất với giá trị nào sau đây A. 42%. B. 22%. C. 32%. D. 12%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt 0,2 mol X —> nH2O = 0,6625 và nCO2 + nN2 = 1,0425 Lượng chất trong 83,98 gam X gấp k lần trong 0,2 mol X. Sau khi hiđro hóa X (0,2k mol) ta thu được hỗn hợp Y (0,2k mol) gồm C4H10, Val, C4H8(COOH)2 C4H10 = 4CH2 + H2 Val = 4CH2 + NH3 + CO2 Axit = 4CH2 + H2 + 2CO2 Quy đổi hỗn hợp thành CH2 (0,8k), H2 (u), NH3 (v) và CO2 (p) mY = 14.0,8k + 2u + 17v + 44p = 83,98 + 1,5.2 nY = 0,2k = u + v nH2O = 0,8k + u + 1,5v = 0,6625k + 1,5 nCO2 + nN2 = 0,8k + p + 0,5v = 1,0425k —> k = 4; u = 0,5; v = 0,3; p = 0,82 —> %Val = 117v/83,98 = 41,80%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP