Đốt cháy hoàn toàn 0 5 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp hai hiđrocacbon (có phân tử khối khác nhau nhưng có cùng số nguyên tử H trong phán tử) thu được 4 mol hỗn hợp X gồm CO2 và H2O có dX/He = 7,75. Vậy số mol của hai hidrocacbon không thể là A. 0,4 và 0,1. B. 0,3 và 0,2. C. 0,25 và 0,25. D. 0,125 và 0,375.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = nH2O = 2 —> Số H = 2nH2O/nhh = 8 Số C = nCO2/nhh = 4 Do hai chất có phân tử khối khác nhau nên chúng không thể cùng 4C —> C3H8 và CxH8 —> Số mol 2 chất không thể là 0,3 và 0,2 vì: nCO2 = 0,3.3 + 0,2x = 2 —> Vô nghiệm nCO2 = 0,2.3 + 0,3x = 2 —> Vô nghiệm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP