Hòa tan hoàn toàn 8 6 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 8,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 8,6 gam hỗn hợp Al, Mg, Fe, Zn vào 100 gam dung dịch gồm KNO3 1M và H2SO4 2M, thu được dung dịch X chứa 43,25 gam muối trung hòa (không chứa Fe3+) và hỗn hợp khí Y (trong đó H2 chiếm 4% khối lượng Y). Cho một lượng KOH vào X, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kết tủa Z (không có khí thoát ra). Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được 12,6 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của FeSO4 trong X gần giá trị nào nhất sau đây? A. 7,25%. B. 7,75%. C. 7,50%. D. 7,00%. Quyet Dau MTA trả lời 29.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nKNO3 = x —> nH2SO4 = 2x nH2 = a —> mY = 50a Bảo toàn H —> nH2O = 2x – a Bảo toàn khối lượng: 8,6 + 101x + 98.2x = 43,25 + 50a + 18(2x – a) (1) Trong khí Y, ngoài H2 còn chứa: nN = x (Bảo toàn N) nO = 3x – (2x – a) (Bảo toàn O) —> mY = 14x + 16(x + a) + 2a = 50a (2) (1)(2) —> x = 0,15 và a = 0,140625 Khi thêm KOH vào X thu được dung dịch chứa 1 chất tan duy nhất —> Là K2SO4. nH2SO4 = 2x = 0,3 —> nK2SO4 = 0,3 Bảo toàn K —> nKOH = 0,3.2 – x = 0,45 —> m↓ = m kim loại + mOH = 16,25 Đặt nFe(OH)2 = u —> nO2 pư = u/4 —> m oxit = 16,25 + 32u/4 – 18.0,45/2 = 12,6 —> u = 0,05 —> nFeSO4 = 0,05 mddX = 8,6 + 100 – mY = 101,56875 —> C%FeSO4 = 7,48%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP