Sục từ từ khí CO2 đktc vào 100ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sục từ từ khí CO2 (đ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sục từ từ khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và Ca(OH)2 3M. Đồ thị biểu diễn số mol kết tủa theo thể tích CO2 như sau: Giá trị của V (lít) là: A. 8,96 B. 15,68 C. 13,44 D. 11,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,1 và nCa(OH)2 = 0,3 Đặt a = V/22,4 Khi nCO2 = 1,2a thì nNaHCO3 = 0,1; nCaCO3 = 2b —> nCa(HCO3)2 = 0,3 – 2b Bảo toàn C: 1,2a = 0,1 + 2b + 2(0,3 – 2b) (1) Khi nCO2 = 1,4a thì nNaHCO3 = 0,1; nCaCO3 = b —> nCa(HCO3)2 = 0,3 – b Bảo toàn C: 1,4a = 0,1 + 2b + 2(0,3 – b) (2) (1)(2) —> a = 0,5 và b = 0,05 —> V = 11,2 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP