Cho các nhận xét sau: a Tinh bột...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các nhận xét sau...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các nhận xét sau: (a) Tinh bột và xenlulozơ là polisaccarit. (b) Khi đun nóng dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3, thu được kết tủa bạc trắng. (c) Thủy phân đến cùng tinh bột hay xenlulozơ đều thu được glucozơ. (d) Trong dung dịch, glucozơ cũng như fructozơ đều hòa tan được Cu(OH)2 tạo phức xanh lam. (e) Nhỏ dung dịch HNO3 đặc vào lòng trắng trứng xuất hiện kết tủa màu vàng. (f) Các tơ tổng hợp đều bền trong môi trường axit cũng như bazơ. Số nhận xét đúng là A. 5. B. 4. C. 6. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng, chúng đều thủy phân ra nhiều phân tử monosaccarit. (b) Đúng, phân tử glucozơ có chức -CHO nên có tráng gương. (c) Đúng. (d) Đúng, glucozơ hay fructozơ đều có nhiều nhóm OH kề nhau nên có tính chất của ancol đa chức. (e) Đúng (f) Sai, các tơ poloamit kém bền trong axit và bazơ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP