Đun nóng 7 2 gam este X đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 7,2 gam est...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 7,2 gam este X đơn chức với 120 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ, thu được m gam muối. Giá trị m là A. 10,08. B. 9,84. C. 8,16. D. 11,28.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nNaOH = 0,12 —> MX = 60: X là HCOOCH3 —> Muối là HCOONa (0,12 mol) m muối = 8,16 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP