Cho 0 2 mol bột Fe vào dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,2 mol bột Fe v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,2 mol bột Fe vào dung dịch X chứa đồng thời Cu(NO3)2 và a mol Fe(NO3)3, thu được một kim loại và dung dịch Y chỉ chứa một muối duy nhất có khối lượng bằng khối lượng dung dịch X ban đầu (giả thiết H2O bay hơi không đáng kể). Giá trị của a là A. 0,100. B. 0,150. C. 0,050. D. 0,020.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch X chứa nFe3+ = a và nCu2+ = b Dung dịch Y chỉ chứa Fe(NO3)2 và chất rắn chỉ có 1 kim loại nên: Bảo toàn electron: 0,2.2 = a + 2b Khối lượng dung dịch không thay đổi nên: mCu = mFe —> 64b = 0,2.56 —> a = 0,05 và b = 0,175

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP