X Y là hai axit no đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai axit no ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai axit no đơn chức đồng đẳng kế tiếp, Z là ancol 2 chức, T là este thuần chức tạo bời X, Y, Z. Đốt cháy 0,1 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 0,47 mol khí O2 thu được CO2 có khối lượng nhiều hơn H2O là 10,84 gam. Mặt khác 0,1 mol E tác dụng vừa đủ với 0,11 mol NaOH thu được dung dịch G và một ancol có tỉ khối so với H2 là 31. Cô cạn G rồi nung với xút có mặt CaO thu được m gam hỗn hợp khí. Giá trị của m gần nhất với? A. 3,5 B. 4,5 C. 2,5 D. 5,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
M ancol = 62 —> C2H4(OH)2 Quy đổi hỗn hợp E thành: CnH2nO2: 0,11 mol C2H4(OH)2: a mol H2O: -b mol —> nX = 0,11 + a – b = 0,1 (1) CnH2nO2 + (3n – 2)/2O2 —> nCO2 + nH2O 0,11……….0,055(3n – 2)………….0,11n……0,11n C2H4(OH)2 + 2,5O2 —> 2CO2 + 3H2O a………………..…..2,5a………..2a……….3a nO2 = 0,055(3n – 2) + 2,5a = 0,47 (2) mCO2 – mH2O = 44(0,11n + 2a) – 18(0,11n + 3a – b) = 10,84 (3) Giải hệ (1)(2)(3): a = 0,07 b = 0,08 n = 27/11 G chứa CnH2n-1O2Na (0,11 mol). Vôi tôi xút G thu được hồn hợp khí Cn-1H2n (0,11 mol) —> m khí = 0,11(14n – 12) = 2,46 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP