Đốt cháy 3 24 gam bột Al trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 3,24 gam bộ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 3,24 gam bột Al trong oxi, sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X trong dung dịch NaOH dư, thấy thoát ra 896 ml khí H2 (đktc). Giá trị của m là A. 5,80. B. 5,48. C. 4,76. D. 5,16.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl = 0,12 và nH2 = 0,04 Bảo toàn electron: 3nAl = 2nO + 2nH2 —> nO = 0,14 —> m = mAl + mO = 5,48

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP