Hỗn hợp A gồm MgO và Fe3O4 Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm MgO và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm MgO và Fe3O4. Cho CO dư qua A nung nóng. Sau khi phản ứng kết thúc cho toàn bộ khí thu được hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư thấy tạo thành 6 gam kết tủa. Mặt khác để hòa tan hoàn toàn A cần dùng hết 170ml dung dịch HNO3 2M, sau phản ứng thu được V lít khí NO (đktc). Phần trăm khối lượng MgO trong A là A. 52,10%. B. 86,96%. C. 13,04%. D. 47,90%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ca(OH)2 dư nên nCO2 = nCaCO3 = 0,06 —> nO(Fe3O4) = 0,06 —> nFe3O4 = nO/4 = 0,015 —> nFe = 0,045 Bảo toàn electron —> nNO = 0,045 nH+ = 4nNO + 2nO —> nO = 0,08 —> nMgO = 0,08 —> %MgO = 47,9%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP