Cho hơi nước đi qua than nung đỏ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hơi nước đi qua ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hơi nước đi qua than nung đỏ thu được 2,24 lit hỗn hợp khí A (đktc) gồm CO, CO2 và H2. Cho hỗn hợp A khử 40,14 gam PbO dư nung nóng (hiệu suất 100%) thu được hỗn hợp khí B và hỗn hợp rắn C. Hòa tan hoàn toàn C trong HNO3 2M thu được 1,344 lít khí NO (đktc) và dung dịch D. Khí B được hấp thụ hết bởi dung dịch nước vôi, thu được 1,4 gam kết tủa E. Lọc tách kết tủa, đun nóng nước lọc lại tạo ra m gam kết tủa E. Cho dung dịch D tác dụng với lượng dư K2SO4 và Na2SO4 tạo ra kết tủa G màu trắng. Giá trị của m là A. 1,00. B. 3,00. C. 1,55. D. 4,50.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Xét tất cả các quá trình thì cuối cùng chỉ có C và N thay đổi số oxi hóa. Bảo toàn electron —> 4nCO2 = 3nNO —> nCO2 = 0,045 nCaCO3 = 0,014, bảo toàn C —> nCa(HCO3)2 = 0,0155 Khi đun nước lọc: Ca(HCO3)2 —> CaCO3 + CO2 + H2O —> nCaCO3 = 0,0155 —> mCaCO3 = 1,55

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP