Cho luồng hơi nước qua than nóng đỏ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho luồng hơi nước q...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho luồng hơi nước qua than nóng đỏ, sau khi loại hết hơi nước thu được hỗn hợp khí X gồm CO, H2 và CO2. Trộn hỗn hợp X với lượng oxi dư vào bình dung tích không đổi thu được hỗn hợp khí A (0°C và P1 atm). Đốt cháy hoàn toàn A rồi đưa về nhiệt độ 0°C thì áp suất trong bình (hỗn hợp B) là P2 = 0,5P1. Nếu cho NaOH rắn vào bình để hấp thụ hết CO2, còn lại một khí duy nhất ở 0°C có áp suất là P3 = 0,3P1. Biết rằng có 90% cacbon đã bị đốt cháy. Cần bao nhiêu kg than có chứa 4% tạp chất trơ để thu được 1000m3 hỗn hợp X đo ở 136,5 °C và 2,24 atm? A. 333kg. B. 370kg. C. 355,2kg. D. 319,68kg.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = PV/RT = 200/3 kmol X gồm CO (a), CO2 (b) và H2 (c) —> a + b + c = 200/3 (1) Bảo toàn electron: 2a + 4b = 2c (2) nO2 đã dùng = d; nO2 phản ứng = 0,5a + 0,5c Sau khi đốt cháy và ngưng tụ hơi H2O: nB = a + b + d – (0,5a + 0,5c) = 0,5(200/3 + d) (3) Hấp thụ hết CO2 thì chỉ còn lại O2 dư: nO2 dư = d – (0,5a + 0,5c) = 0,3(200/3 + d) (4) (1)(2)(3)(4) —> a = 40/3; b = 40/3; c = 40; d = 200/3 Bảo toàn C —> nC = a + b = 80/3 —> mC = 12.80/3 = 320 kg —> m than = 320/(100% – 4%) = 1000/3 kg

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP