Nhiệt phân 4 385 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhiệt phân 4,385 gam...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhiệt phân 4,385 gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4, thu được O2 và m gam chất rắn gồm K2MnO4, MnO2 và KCl. Toàn bộ lượng O2 tác dụng hết với cacbon nóng đỏ, thu được 0,896 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khối so với H2 là 16. Thành phần % theo khối lượng của KMnO4 trong X là A. 74,92%. B. 72,06%. C. 27,94%. D. 62,76%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Y gồm CO2 (0,01) và CO (0,03) Bảo toàn O —> nO2 = 0,025 Trong X đặt a, b là số mol KClO3 và KMnO4 mX = 122,5a + 158b = 4,385 KClO3 —> KCl + 1,5O2 2KMnO4 —> K2MnO4 + MnO2 + O2 —> nO2 = 1,5a + 0,5b = 0,025 —> a = 0,01 và b = 0,02 —> %KMnO4 = 72,06%

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP