Nung một hỗn hợp X gồm C và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung một hỗn hợp X g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung một hỗn hợp X gồm C và CuO cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A. Khi cho A tác dụng với 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M (vừa đủ) thì có một phần tan, phần còn lại tan trong 0,8 lít dung dịch HNO3 0,2M (vừa đủ) thu được khí NO. Nếu cho cùng một lượng hỗn hợp X tác dụng với V lít dung dịch HNO3 5M (vừa đủ) thì thu được hỗn hợp 2 khí trong đó có một khí màu nâu. Giá trị của V là A. 0,024. B. 0,032. C. 0,088. D. 0,048.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A gồm Cu và CuO nHCl = 0,2 —> nCuO = 0,1 nHNO3 = 0,16 —> nCu = 0,06 2CuO + C —> 2Cu + CO2 ………..0,03…..0,06 —> Ban đầu X chứa CuO (0,16) và C (0,03) X + HNO3 —> nCu(NO3)2 = 0,16 Bảo toàn electron —> nNO2 = 4nC = 0,12 Bảo toàn N —> nHNO3 = 0,16.2 + 0,12 = 0,44 —> V = 0,088 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP