E là oxit kim loại M trong đó...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon E là oxit kim loại M...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
E là oxit kim loại M, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Cho dòng khí CO (thiếu) đi qua ống sứ chứa x gam chất E đốt nóng. Sau phản ứng khối lượng chất rắn còn lại trong ống sứ là y gam. Hòa tan hết y gam này vào lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch F và khí NO duy nhất bay ra. Cô cạn dung dịch F thu được 3,7x gam muối G. Gỉa thiết hiệu suất các phản ứng là 100%. Tổng số nguyên tử các nguyên tố trong G là A. 9 B. 13. C. 31. D. 27.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
E là MaOb —> %O = 16b/(aM + 16b) = 20% —> M = 64b/a —> a = b = 1 và M = 64 là nghiệm duy nhất. CuO —> Cu, CuO —> Cu(NO3)2.kH2O x/80…………………………..3,7x/(188 + 18k) —> x/80 = 3,7x/(188 + 18k) —> k = 6 —> G là Cu(NO3)2.6H2O —> G có 27 nguyên tử.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP