Để xà phòng hóa hoàn toàn 6 56...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để xà phòng hóa hoàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để xà phòng hóa hoàn toàn 6,56 g hỗn hợp gồm hai este được tạo ra từ hai axit đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở cần dùng 250ml dung dịch NaOH 0,4M. Khổi lượng muối thu được sau phản ứng xà phòng hóa là? A. 6,96 B. 7,36 C. 10,56 D. 5,96

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nEste = nNaOH = 0,1 —> M este = 65,6 —> Một trong hai este là HCOOCH3 —> nCH3OH = 0,1 Bảo toàn khối lượng —> m muối = 7,36

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP