A là hỗn hợp 2 oxit của 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon A là hỗn hợp 2 oxit ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
A là hỗn hợp 2 oxit của 2 kim loại. Cho CO dư đi qua 1,965 gam A nung nóng sau phản ứng thu được chất rắn A1 và khí A2. Dẫn A2 qua dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 2,955 gam kết tủa. Cho A1 phản ứng với dung dịch H2SO4 10% vừa đủ (không có khí thoát ra) thu được dung dịch A3 chỉ chứa 1 chất tan có nồng độ 11,243% và còn lại 0,96 gam một chất rắn không phản ứng. a) Xác định các chất trong A, A1, A2, A3 b) Xác định % theo khối lượng các chất trong A

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A2 chứa CO2 và CO dư: CO2 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + H2O —> nCO2 = nBaCO3 = 0,015 —> mA1 = 1,965 – 0,015.16 = 1,725 Hòa tan A1 vào H2SO4 không thấy khí thoát ra và thu được chất rắn nên A1 gồm oxit kim loại R2On (1,725 – 0,96 = 0,765) và kim loại R’ (0,96 gam) R2On + nH2SO4 —> R2(SO4)n + nH2O a……………na………………a nH2SO4 = na —> mddH2SO4 = 980na —> mdd muối = 980na + a(2R + 16n) = a(2R + 996n) C%R2(SO4)n = a(2R + 96n) / a(2R + 996n) = 11,243% —> R = 9n —> n = 3, R = 27: R là Al R’xOy + yCO —> xR’ + yCO2 …………………….0,96/R’….0,015 —> 0,96y/R’ = 0,015x —> R’ = 64y/x —> x = y = 1 và R’ = 64: R’ là Cu Vậy A chứa Al2O3 (0,0075) và CuO (0,015) —> %Al2O3 = 38,93% và %CuO = 61,07%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP