Hoà tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn Fe...

-1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng dư được dung dịch A. Cho một lượng bột sắt vừa đủ vào dung dịch A. Đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch KOH dư được dung dịch D, kết tủa E. Nung E trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được chất rắn F. Thổi một luồng CO qua ống sứ nung nóng chứa F cho đến dư thu được chất rắn G và khí X. Sục khí X vào dung dịch Ba(OH)2 thì thu được kết tủa Y và dung dịch C. Lọc bỏ kết tủa Y, đun nóng dung dịch C lại tạo ra kết tủa Y. Biết rằng hiđro mới sinh có thể khử một phần Fe3+ thành Fe2+. Tổng phân tử khối của E và chất tan trong dung dịch C là A. 278. B. 261. C. 349. D. 419.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A chứa chất tan: Fe2(SO4)3, FeSO4, H2SO4 dư B chứa FeSO4 D chứa K2SO4, KOH dư E chứa Fe(OH)2 F chứa Fe2O3 X là CO2 G là Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 Y là BaCO3 C là Ba(HCO3)2 —> ME + MC = 90 + 259 = 349

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP