Cho 0 448 lít khí NH3 đktc đi...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,448 lít khí NH...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng CuO dư, đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. Cho X vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được V lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn). Giá trị của V là A. 8,960. B. 0,448. C. 0,672. D. 1,344

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn electron: nNO2 = 3nNH3 = 0,06 —> V = 1,344 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP