Hỗn hợp A gồm Al2O3 MgO Fe3O4 CuO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm Al2O3,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO. Cho khí CO dư qua A nung nóng được chất rắn B. Hoà tan B vào dung dịch NaOH dư được dung dịch C và chất rắn D. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch C. Hoà tan chất rắn D vào dung dịch HNO3 loãng (phản ứng tạo khí NO). Tổng số phản ứng đã xảy ra là A. 9. B. 6. C. 7. D. 8.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
A + CO: Có 2 phản ứng B chứa Al2O3, MgO, Fe, Cu B + NaOH: Có 1 phản ứng C chứa NaAlO2 và NaOH dư D chứa MgO, Fe, Cu C + HCl dư: Có 3 phản ứng D + HNO3: Có 3 phản ứng

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP