Cho một luồng khí H2 dư lần lượt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một luồng khí H2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một luồng khí H2 (dư) lần lượt đi qua 4 ống mắc nối tiếp nhau đã được đốt nóng đựng các oxit: ống 1 đựng Fe2O3, ống 2 đựng Al2O3 và ống 3 đựng CuO và ống 4 đựng BaO. Phân tử khối lớn nhất của chất thu được sau phản ứng là A. 153. B. 102. C. 160. D. 171.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Ống 1: Fe2O3 + H2 —> Fe + H2O Ống 2: Không phản ứng Ống 3: CuO + H2 —> Cu + H2O Khí thoát ra khỏi ổng 3 gồm H2 và H2O. Ống 4: H2O + Ba —> Ba(OH)2 + H2 —> Chất lớn nhất là Ba(OH)2 (M = 171)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP