Cho m gam P2O5 vào 1 lít dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam P2O5 vào 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam P2O5 vào 1 lít dung dịch NaOH 0,2M và KOH 0,3M đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X cẩn thận thu được 35,4 g hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là: A. 28,4. B. 7,1. C. 14,2. D. 21,3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = nNaOH + nKOH = 0,5 mH3PO4 = m muối + mH2O – mNaOH – mKOH = 19,6 —> nH3PO4 = 0,2 —> nP2O5 = nH3PO4 / 2 = 0,1 —> mP2O5 = 14,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP