Hỗn hợp X gồm propan-1-ol propan-2-ol ancol anlylic...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm propan...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm propan-1-ol, propan-2-ol; ancol anlylic; etyl metyl ete; metyl vinyl ete, glixerol. Đốt m gam hỗn hợp X cần V lít oxi (đktc), thu được 5,2416 lít CO2 (đktc). Mặt khác, m gam hỗn hợp X làm mất màu tối đa 4,48 gam brom hay hòa tan tối đa 0,686 gam Cu(OH)2. Giá trị của V là A. 7,2352 lít B.7,1680 lít C.7,4144 lít D.7,3696 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm C3H8O, C3H6O, C3H8O3 có số mol tương ứng là a, b, c. nCO2 = 3a + 3b + 3c = 0,234 nBr2 = b = 0,028 nC3H5(OH)3 = c = 2nCu(OH)2/2 = 0,014 —> a = 0,036 —> nO2 = 0,323 —> V = 7,2352

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP