Cho hỗn hợp gồm 0 01 mol Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm 0,01...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm 0,01 mol Al và 0,02 mol Mg tác dụng với 100 ml dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X gồm 3 kim loại. X tác dụng hoàn toàn với HNO3 đặc dư thu được V lit NO2 (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc. Tính V? A. 1,232 B. 1,456 C. 1,904 D. 1,568

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn electron: 3nAl + 2nMg = nNO2 —> nNO2 = 0,07 —> V = 1,568 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP