Dẫn từ từ V lít khí CO ở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn từ từ V lít khí ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là A. 1,120. B. 0,896. C. 0,448. D. 0,224.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ca(OH)2 dư nên nCO2 = nCaCO3 = 0,04 CuO, Fe2O3 dư nên nCO = nCO2 = 0,04 —> V = 0,896 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP