Cho 31 9 gam hỗn hợp Al2O3 ZnO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 31,9 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng với CO dư, đun nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp X (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). V có giá trị là A. 4,48 lít. B. 11,2 lít. C. 5,60 lít. D. 6,72 lít.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO bị lấy = (mhh – mX)/16 = 0,2 Bảo toàn electron: 2nO = 2nH2 —> nH2 = 0,2 —> V = 4,48 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP