Hòa tan hết m gam hỗn hợp rắn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết m gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết m gam hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe, FeCO3, FexOy vào dung dịch chứa 1,04 mol H2SO4 và 0,31 mol KNO3, thu được 5,824 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2O, 0,01 mol H2) có khối lượng 8,22 gam và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Cho Z tác dụng tối đa với 2,17 mol KOH, thu được 19,36 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu được 0,77 mol SO2 duy nhất. Phần trăm khối lượng FexOy trong X là? A. 17,44% B. 18,56% C. 20,37% D. 23,63% Thich Hoc Hoa đã chọn câu trả lời 24.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z + KOH —> Dung dịch chứa K+ (0,31 + 2,17 = 2,48), SO42- (1,04), bảo toàn điện tích —> nAlO2- = 0,4 Z chứa Al3+ (0,4), K+ (0,31), SO42- (1,04), Fe2+ (a), Fe3+ (b), NH4+ (c) Bảo toàn điện tích: 2a + 3b + c + 0,4.3 + 0,31 = 1,04.2 (1) m↓ = 90a + 107b = 19,36 (2) Đặt nCO2 = u —> nNO + nN2O = 0,25 – u (3) mY = 30nNO + 44nN2O + 44u + 0,01.2 = 8,22 (4) (3)(4) —> nNO = 0,2 và nN2O = 0,05 – u Bảo toàn N —> 0,2 + 2(0,05 – u) + c = 0,31 (5) Bảo toàn H —> nH2O = 1,03 – 2c Quy đổi X thành kim loại, CO2 (u) và O (v) Bảo toàn O —> 2u + v + 0,31.3 = (0,25 – u) + (1,03 – 2c) —> v = 0,35 – 3u – 2c X với H2SO4, bảo toàn electron: 0,4.3 + 3(a + b) = 2(0,35 – 3u – 2c) + 0,77.2 (6) (1)(2)(5)(6) —> a = Nghiệm lẻ, kiểm tra lại số liệu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP