Hòa tan hết 17 55 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 17,55 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 17,55 gam hỗn hợp Mg, Al trong 150 gam dung dịch H2SO4 98% thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm H2S và SO2. Cho Y lội chậm qua bình đựng dung dịch KMnO4 dư thấy có 4,8 gam kết tủa xuất hiện, lọc tách kết tủa, cho nước lọc tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 52,425 gam kết tủa nữa. Nồng độ phần trăm của H2SO4 trong X và phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là A. 19,86% và 61,54% B. 19,86% và 64,58% C. 18,93% và 61,54% D. 18,93% và 61,54%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cách 1: KMnO4 dư, có kết tủa S nên nước lọc không chứa H2SO4. 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O —> K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 (1) 5H2S + 3H2SO4 + 2KMnO4 —> K2SO4 + 2MnSO4 + 5S + 8H2O (2) nS = 0,15 nên (2) —> nH2S = 0,15 và nH2SO4 = 0,09 H2SO4 hết nên (1) —> nSO2 = 0,225 Đặt nMg = u và nAl = v —> 24u + 27v = 17,55 Bảo toàn electron: 2u + 3v = 2nSO2 + 8nH2S —> u = 0,45 và v = 0,25 —> %Mg = 61,54% nH2SO4 ban đầu = 1,5 nH2SO4 phản ứng = 2nSO2 + 5nH2S = 1,2 —> nH2SO4 dư = 0,3 mddX = m kim loại + mddH2SO4 ban đầu – m khí = 148,05 —> C%H2SO4 dư = 19,86% Cách 2: Đặt nMg = u và nAl = v —> 24u + 27v = 17,55 (1) nKMnO4 phản ứng = a —> Nước lọc chứa nK2SO4 = 0,5a và nMnSO4 = a nBaSO4 = 0,5a + a = 0,225 —> a = 0,15 Bảo toàn electron: 2u + 3v = 5a + 6nS (2) (1)(2) —> u = 0,45 và v = 0,25 —> %Mg = 61,54% nH2SO4 ban đầu = 1,5 nSO2 = x và nH2S = y —> 2x + 8y = 2u + 3v Bảo toàn S —> x + y = nBaSO4 + nS —> x = 0,225 và y = 0,15 nH2SO4 phản ứng = 2nSO2 + 5nH2S = 1,2 —> nH2SO4 dư = 0,3 mddX = m kim loại + mddH2SO4 ban đầu – m khí = 148,05 —> C%H2SO4 dư = 19,86%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP